Üdvözöljük "A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon" című kutatás weboldalán!

 

  A fenti menüpontokra kattintva tájékozódhat a kutatással kapcsolatos legfontosabb információkról.

Jelen kutatás azt a célt tűzi ki, hogy a kormányzási decentralizáció kérdéskörében keresse a reformok elmaradásának, illetve a legújabbi erőteljes centralizációs modellváltásnak az okait, továbbá – hiánypótló módon – feltárja annak politikatudományi összefüggéseit. Empirikus módszerekkel kívánja elemezni a területi decentralizációs reformok fordulatait, kudarcait, az érezhető szemléletváltás eredendő gyökereit.

 

image1

Vizsgálatunk során többek között a következő kérdésekre keressük a válaszokat:

  • Vajon a területi, általában az önkormányzati érdekek képviselete milyen formális és informális mechanizmusokon keresztül történik?
  • Hol vannak a reformfolyamatokban a formális és informális vétópontok?
  • Mi jellemzi általában a kormányzat reformkapacitásait?

 

A kutatásról bővebben »

A 2010–2011-ben bekövetkezett közjogi események (alkotmányozás, önkormányzati törvény, választási rendszer reformja stb.) sok tekintetben gyökeresen érintették a magyar kormányzati rendszer modelljét. A változások nagyon fontos sajátossága, hogy jórészt az elmúlt 20 esztendő során felhalmozódott és meg nem oldott problémákra adandó válaszként fogalmazódtak meg, természetesen e válaszokban főként a kormányzó hatalom értékrendjét érvényesítve.
A közjogi modellen végrehajtott átalakítások szükségességét számos szempontból igazolják az elmúlt 20 év tapasztalatai. E tapasztalatok egyúttal alátámasztják azt a tényt is, miszerint a magyar kormányzati reformkapacitások, döntési folyamatok és összetett érdekeltségi mechanizmusok lényegében nem tették lehetővé a minduntalan napirendre kerülő reformok végrehajtását, feltételezve, hogy a reformok szakmailag alapvetően korrekt célokat tartalmaztak. Ráadásul ha a jelenséget nemzetközi összefüggésrendszerben vizsgáljuk, rádöbbenhetünk, hogy a hazai politikai, közjogi intézményrendszer "reformképtelensége" nem egyedi sajátosság a régióban. E kontextus egyértelműen felértékeli a projekt jelentőségét.

Honlapunkon a projekt előrehaladásának eredményein és a kutatással kapcsolatos alapvető információkon túl, egyedülálló módon, a zajló reformfolyamatok legfrissebb fejleményeiről is tájékozódhat.
Kövessen bennünket, hogy mindenről azonnal értesülhessen!

Kellemes böngészést kívánunk!

A kutatócsoport tagjai