A kutatókról

Pálné Dr. Kovács Ilona – vezető kutató

CV: http://www.rkk.hu/hu/cvs/palne_kovacs_ilona.html

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem Politikai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az MTA doktora. Évtizedek óta foglalkozik a területi hatalomgyakorlás elméleti és empirikus összefüggéseivel. Kutatásai elsősorban a közigazgatás területi problémáira, a helyi politikai viszonyokra, a hazai és külföldi önkormányzati rendszerek működésére, a területfejlesztés irányítási összefüggéseire, valamint az európai regionális politika sajátosságaira koncentrálnak. Neve itthon és a nemzetközi szakmai közvéleményben is összekapcsolódott a magyar középszintről folytatott vitákkal, a megyék vagy régiók kérdésével. Az általa vezetett doktoriskolai program különösen a helyi kormányzás és közösségek témájában fogad hallgatókat. Több száz magyar és idegen nyelvű publikációja, könyve jelent meg, hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, a szakma több kitüntetéssel ismerte el tevékenységét (Akadémiai díj, Deák Ferenc díj, Kolnay Aurél díj, Pro Régió díj, Bibó díj).
Dr. Zongor Gábor - szeniorkutató

CV: www.localmonitoring.eu/dr-zongor-gabor

Dr. Zongor Gábor jogász, több mint harminc éve dolgozik a közigazgatás különféle szintjein és beosztásaiban. 1990-98 között a Veszprém megyei önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 1998-2002 között a megyei közgyűlés tagja, 2002-06 között a közgyűlés ügyrendi és igazgatási bizottságának elnöke, 2006-10 között a bizottság alelnöke. Félévig országgyűlési képviselő, az Alkotmányügyi és Törvényelőkészítő Bizottság tagja. 1999. október 13-tól a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára. 1977 óta részt vesz a felsőoktatásban, 1995-98 között a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke. 1997-2011 között a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Államigazgatási és Alkotmányjogi Munkabizottságának elnöke. Több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Dr. Finta István - szeniorkutató

CV: http://www.rkk.hu/hu/cvs/finta_istvan.html

Jogász, szakközgazdász, a regionális tudomány doktora, tudományos munkatárs az MTA KRTK-ban, Vékény község alpolgármestere, több egyesület elnöke, meghívott előadó a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Dr. Finta István a közigazgatási kérdések és a vidékfejlesztés témakörének elismert szakembere, mind magyar, mind nemzetközi fórumok, konferenciák előadója. Elsősorban az eljárásrenddel, a jogszabályi keretekkel kapcsolatban végez kutatásokat, nemzetközi összehasonlításokat. Az MTA KRTK RKI tudományos munkatársaként több hazai és nemzetközi együttműködési program résztvevője, vezetője. Tudományos kutatásai a területfejlesztés és a vidékfejlesztés jogi-szervezeti kérdéseire, illetve közigazgatási aspektusokra terjednek ki.
Bodor Ákos

CV: http://www.rkk.hu/hu/cvs/bodor_akos.html

Szociológus, PhD-aspiráns, tudományos segédmunkatárs az MTA KRTK-ban. Kutatásai a modern fejlesztéspolitikai alapelvek hazai megvalósulását vizsgálják. A társadalmi kultúra és értékrendszerek, valamint a gazdasággal kapcsolatos attitűdök gazdaságfejlesztést befolyásoló hatásait elemzi.
Grünhut Zoltán

CV: http://www.rkk.hu/hu/dti/cvs/grunhut_zoltan.html

Politológus, a politikatudomány doktora, tudományos segédmunkatárs az MTA KRTK-ban. Kutatásai elsősorban önkormányzati témakörökre, a lokális hatalomgyakorlás hazai és nemzetközi struktúráira, államberendezkedési sajátosságokra koncentrálnak, kifejezett érdeklődéssel az izraeli kormányzati rendszerre.
Oppe Orsolya

CV: --

politológus, doktorandusz, tudományos segédmunkatárs az MTA KRTK-ban.

 Kacziba Péter

CV: --

történész, politológia doktorandusz, tudományos segédmunkatárs az MTA KRTK-ban.

 Kovács Laura

CV: --

Politológus, a politikatudomány doktora, kutató a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszékén. Kutatásai a hazai területi kormányzásra, az önkormányzatok határon túlnyúló kapcsolataira, európai uniós képviseletükre és érdekérvényesítésükre koncentrálnak.
Korábbi munkatársaink

 

Gyimesi Péter

CV: --

Politológus, igazgatás-szervező, PhD-aspiráns, tudományos segédmunkatárs az MTA KRTK-ban. Fő kutatási területe a mikroregionális önkormányzati rendszerek és államigazgatási struktúrák kialakításának, működésének jogi-politikatudományi szempontú vizsgálata és a közszolgáltatási rendszerek működőképességének térbeli megközelítésű vizsgálata.